Base HRM - Quy định làm việc: Thêm quy định làm việc in

Sửa đổi trên: Thu, 19 Tháng 5, 2022 tại 11:05 SA


Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.


 Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:


 


Bước 1: Để thêm mới quy định làm việc , chọn mục “Quy định làm việc” > "Tạo mới" > "Thêm quy định"

      

Bước 2: Nhập nội dung quy định


Điền các thông tin hiển thị như sau:

 •  Quy định làm việc: Tên quy định cụ thể

 •  Nhóm quy định, người giám sát, trạng thái (xét duyệt/ban hành), ngày có hiệu lực (ngay lập

 • tức/chọn ngày)

 •  Tổng quan: Giới thiệu tổng quan về quy định (hiển thị trong trang chính)

 •  Miêu tả và chế tài của quy định:

 •  Hình thức kỉ luật:

Sau khi điền xong các thông tin, chọn mục “Lưu lại” để hoàn thiện thao tác.


Bước 3: Quản lý các quy định bằng cách chọn vào dấu ba chấm cuối tên của quy định đó:


 • Chỉnh sửa

 • Thêm phiên bản (cập nhật phiên bản mới của quy định)

 • Thông báo công khai (Gửi email đến toàn bộ thành viên để ban hành)

 • Thêm bài kiểm tra kiến thức (theo phần mềm Base Test)

 • Thêm vi phạm

 • Xoá

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.