Base HRM - Quy định làm việc: Tạo nhóm quy định làm việc in

Sửa đổi trên: Thu, 19 Tháng 5, 2022 tại 11:05 SA


Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.


 Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:


 


Bước 1: Để thêm nhóm quy định mới, chọn mục “Quy định làm việc” > "Tạo mới" > "Thêm nhóm"

      

Bước 2: Điền tên nhóm và nội dung mô tả


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.