Base HRM - Bảng lương định kỳ: Thêm trường tùy chỉnh cho từng chính sách lương in

Sửa đổi trên: Fri, 20 Tháng 5, 2022 tại 2:39 CH


Trường tùy chỉnh hỗ trợ update chi tiết thông tin bảng lương phù hợp với bảng lương của doanh nghiệp. Để thêm trường tùy chỉnh trong HRM bạn truy cập https://hrm.base.vn/ hoặc chọn Base HRM từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Bảng lương định kỳ" => "Chính sách bảng lương"

Bước 2: Chọn mũi tên tại "Sửa" của chính sách cần thêm trường tùy chỉnh => chọn "Trường dữ liệu tùy chỉnh"

Bước 3: Chọn "Thêm trường mới"

Bước 4: Thêm thông tin cho trường dữ liệu và "Lưu lại"

- Tên trường: Tên trường dữ liệu

- Loại dữ liệu: hiện trường dữ liệu hỗ trợ dạng số thập phân

- Nhóm: Các trường được thêm vào nhóm cụ thể để phù hợp tính toán

+ Thông tin nhân sự

+ Thu nhập

+ Phúc lợi

+ Thuế của nhân sự

+ Bảo hiểm của nhân sự

+ Giảm trừ khác

+ Chi phí bảo hiểm của công ty

+ Chi phí công ty (trừ thu nhập)

- Miêu tả ngắn: Thêm mô tả cho trường nếu có

Lưu ý: Mỗi trường tùy chỉnh khi tạo sẽ tạo ra key theo tên trường. Trong trường hợp bạn cập nhật bảng lương từ Payroll sang HRM, các key của trường tùy chỉnh tại HRM cần trùng khớp với ID của trường dữ liệu tại Payroll.

*Ví dụ:

- Tại Payroll:

- Tại HRM:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.