Base HRM - Nghiệp vụ: Thêm nghiệp vụ mới in

Sửa đổi trên: Fri, 20 Tháng 5, 2022 tại 10:21 SA


Sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.


 Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:


 

Để quản lý nghiệp vụ cho các vị trí công việc, chọn mục “Nghiệp vụ được giao” trên thanh menu bên trái, màn hìnhCó 2 cách để thêm nghiệp vụ mới:

Cách 1:  Tạo mới nghiệp vụ thủ công     

Bước 1: Click mục "Tạo mới" > Chọn "Thêm nghiệp vụ mới"


Bước 2: Điền thông tin nghiệp vụ

- Lưu ý các mục có dấu * là mục bắt buộc phải điền.

- Tên nghiệp vụ

- Nhóm: Phân loại nghiệp vụ vào nhóm đã tạo trước đó.

- Tính lặp lại: Tần suất làm việc

- Trạng thái: đang khả dụng hay không

- Miêu tả: Mô tả về nghiệp vụ này

Quy trình tác vụ tiêu chuẩn (SOP): Hướng dẫn làm việc qua từng bước trong quy trình

SLAs và kết quả được kỳ vọng: Thời hạn và yêu cầu đầu ra của các level

Chế tài & các yêu cầu tuân thủ: Miêu tả cách thức đánh giá nhiệm vụ

- Short code: Mã nhiệm vụ

- Hide employees in public: Ẩn những nhân sự làm nghiệp vụ này

- Asign this job function to specific people: Chỉ định nhân sự cụ thể làm nghiệp vụ này

- Set explicit deliverables assigned each day: Chỉ định các mục cụ thể trong nghiệp vụ phải làm hàng ngày.

 

Cách 2: Nhập danh sách các nghiệp vụ file excel

Bước 1: Click mục "Tạo mới" > Chọn "Nhập nghiệp vụ từ Excel"


Bước 2: Tải file mẫu về máy để nhập thông tin


Bước 3: Điền đầy đủ thông tin sau đó tải file lên tại mục "Chọn tệp" > Kiểm tra lại dữ liệu chính xác trước khi nhấn "Import"


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.