Base HRM - Cài đặt: Tạo chính sách lương in

Sửa đổi trên: Mon, 17 Tháng 6, 2024 tại 1:57 CH


Để cài đặt chính sách lương cho nhân sự, bạn truy cập Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.

Bước 1: Để tạo chính sách lương, bạn vào cài đặt > chọn mục “Chính sách lương” > "Tạo mới"

Bước 2: Nhập thông tin chính sách:

Bước 3: Để thêm các trường tuỳ chỉnh trong chính sách lương, bạn click vào mục "Sửa" > chọn "Trường dữ liệu tùy chỉnh"

Bước 4: Tạo thêm các trường trong bảng trường tùy chỉnh

Cách 1: Nhập thủ công > Chọn "Thêm trường mới" để nhập

Điền thông tin trường dữ liệu

+ Tên trường

+ Loại dữ liệu (dạng số)

+ Nhóm: phân loại trường dữ liệu vào nhóm phù hợp

• Thông tin nhân sự

• Thu nhập

• Phúc lợi

• Thuế nhân sự

• Bảo hiểm nhân sự

• Giảm trừ khác

• Chi phí bảo hiểm của công ty

• Chi phí công ty (trừ thu nhập)

Cách 2: Nhập danh sách trường tùy chỉnh bằng file excel: Chọn Nhập

Tải file mẫu từ mục "Download" > Nhập thông tin vào file > Tải file lên vào mục "Chọn tệp"

Sau khi điền xong thông tin, chọn “Lưu lại” để hoàn thành tác vụ.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.