Base HRM - Cài đặt: Thiết lập bảng thông báo in

Sửa đổi trên: Sat, 22 Tháng 6, 2024 tại 3:30 CH


Bảng thông báo cho phép đăng các thông báo ngắn về những thay đổi trong công ty hay về nhân sự trên mục bảng tin của Base Me. 

Để cài đặt bảng thông báo này, bạn sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/.


 Bước 1: Cài đặt HRM >> Chọn "Bảng thông báo" trong phần Nâng cao


 Bước 2: Click vào "Tạo mới" để thiết lập 1 bảng thông báo mới


Bước 3: Điền thông tin chi tiết >> Lưu lại

- Bảng tin: Tên bảng thông báo

- Thành viên: Phân quyền thành viên có thể xem bảng

  > Công ty : Tất cả thành viên trong công ty đều có thể truy cập

  >  Truy cập riêng tư : Chỉ HR có thể truy cập

  >  Truy cập riêng tư bởi người dùng được chọn: Chỉ 1 số thành viên được truy cập 

(Khi chọn mục này bạn @ tag nhóm thành viên tạo từ Base account vào mục Nhóm truy cập)

- Người quản lý bảng tin

 

 Bước 4: Di chuột vào mục "Sửa" > Chọn "Tạo thông báo" để tạo thông báo mới


 Bước 5: Điền thông tin cho thông báo

 -Tiêu đề: Tiêu đề thông báo

- Nội dung: Mô tả cho thông báo này

- Đính kèm: Tải file (Nếu có)

- Bảng thông báo: Chọn bảng thông báo vừa tạo ở Bước 3

 ** Lưu ý: Việc tạo thông báo vào Bảng sẽ không gửi noti cho thành viên.


Bước 6: Xem lại thông báo đã đăng tại Base me (me.base.vn)


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.