Base HRM - Cài đặt: Thiết lập bảng thông báo in

Sửa đổi trên: Tue, 31 Tháng 5, 2022 tại 10:09 SA


Bảng thông báo cho phép đăng các thông báo ngắn về những thay đổi trong công ty hay về nhân sự trên mục bảng tin của Base Me. Để cài đặt bảng thông báo này, bạn sử dụng Base HRM bằng cách chọn biểu tượng Base HRM ở danh sách ứng dụng, hoặc vào đường dẫn https://hrm.base.vn/. Sau khi vào Base HRM, màn hình sẽ hiển thị như sau:        Bước 1: Chọn biểu tượng cài đặt, tại mục "Cài đặt nâng cao"  > Click “Bảng thông báo” 


      Bước 2: Click vào "Tạo mới" để thiết lập 1 bảng thông báo mới


      Bước 3: Điền thông tin cho bảng

- Board name: Tên bảng thông báo

- Membership: Phân quyền thành viên

  > Company : Tất cả thành viên trong công ty đều có thể truy cập

  >  Private access : Chỉ quản lý được truy cập

  >  Private access by selective users: Chỉ 1 số thành viên được truy cập (Khi chọn mục này bạn @ tag nhóm thành viên tạo từ Base account vào mục Access group)

  > Board owner: Quản lý của bảng thông báo      Bước 4: Di chuột vào mục "Sửa" > Chọn "Post an update" để tạo thông báo mới      Bước 5: Điền thông tin cho thông báo

- Title: Tiêu đề thông báo

- Content: Mô tả cho thông báo này

- Attachments: Tải file (Nếu có)

- Board: Chọn bảng thông báo vừa tạo ở bước 3


 

     Bước 6: Xem lại thông báo đã đăng tại Base me


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.