Base Square: Thêm chủ đề cho kho tri thức in

Sửa đổi trên: Thu, 2 Tháng 6, 2022 tại 2:34 CH


Thêm chủ đề trong kho tri thức giúp các câu hỏi được phân loại, người dùng dễ dàng tìm kiếm. Để thêm chủ đề bạn truy cập https://square.base.vn/ hoặc chọn Base Square từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Tùy chỉnh" => "Cài đặt chủ đề" => "Tạo chủ đề"

Bước 2: Điền thông tin và chọn "Tạo mới" để hoàn thiện tạo

- Tên chủ đề: Tùy ý đặt theo phân loại (Gợi ý: có thể đặt theo lĩnh vực, phòng ban, team, công ty,....)

- Người quản trị: tag thành viên quản trị chủ đề - người có thể giải đáp các vấn đề liên quan tới chủ đề

- Quyền truy cập chủ đề: tag cá nhân hoặc nhóm được quyền truy cập chủ đề

- Mô tả chủ đề: Thêm mô tả về chủ đề (nếu có)

Chọn "Tạo mới" để thêm chủ đề.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.