Base Square

Base Square: Thêm chủ đề cho kho tri thức
Thêm chủ đề trong kho tri thức giúp các câu hỏi được phân loại, người dùng dễ dàng tìm kiếm. Để thêm chủ đề bạn truy cập https://square.base.vn/ hoặc chọn B...
Thu, 2 Tháng 6, 2022 tại 2:34 CH
Base Square: Thêm chuyên mục trong chủ đề
Chuyên mục trong từng chủ đề nhằm hỗ trợ phân cấp chi tiết hơn vấn đề, đồng thời hỗ trợ theo dõi dễ dàng hơn. Để thêm chuyên mục cho chủ đề bạn truy cập htt...
Thu, 2 Tháng 6, 2022 tại 3:21 CH
Base Square - Cách tạo câu hỏi
Để thực hiện tạo câu hỏi bạn truy cập https://square.base.vn/ hoặc chọn Base Square từ menu app và làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn "Đặt câu hỏi&q...
Fri, 3 Tháng 6, 2022 tại 4:57 CH
Base Square: Tạo bài viết tri thức
Các câu hỏi khi chọn Mark Wiki hoặc tạo bài viết tri thức sẽ được lưu tại mục Tri thức. Tri thức được hiểu như một kho lưu trữ các tài liệu, thông tin về cá...
Wed, 28 Tháng 9, 2022 tại 5:21 CH
Base Square: Bảng xếp hạng đánh giá trên những giá trị nào?
1,Tại sao cần tính điểm và xếp hàng - Đánh giá: Đánh giá sự chăm chỉ tương tác và đóng góp những câu hỏi - câu trả lời chất lượng của nhân sự - Tổng hợp: ...
Wed, 29 Tháng 6, 2022 tại 9:22 SA
Base Square: Hướng dẫn tải tài liệu lên thư viên
Để up tài liệu lên thư viện bạn truy cập https://square.base.vn/ hoặc chọn Base Square từ menu app và làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn "Thư viện&qu...
Wed, 29 Tháng 6, 2022 tại 9:24 SA