Base Square: Bảng xếp hạng đánh giá trên những giá trị nào? in

Sửa đổi trên: Wed, 29 Tháng 6, 2022 tại 9:22 SA


1,Tại sao cần tính điểm và xếp hàng

- Đánh giá: Đánh giá sự chăm chỉ tương tác và đóng góp những câu hỏi - câu trả lời chất lượng của nhân sự

- Tổng hợp: Khi các câu hỏi- câu trả lời được tính điểm và có bảng xếp hạng để tổng hợp sẽ giúp Doanh nghiệp có công cụ để xây dựng chính sách thưởng phạt. Từ đây, doanh nghiệp sẽ thúc đẩy sự văn hóa chia sẻ kiến thức trong nội bộ. Với nhân viên cũng sẽ học được nhiều giá trị mới thông qua những tương tác và chia sẻ

- Khích lệ: Khi có con số cụ thể đánh giá hiệu quả tương tác, nhân viên sẽ cảm thấy được khích lệ tinh thần hơn, thường xuyên tương tác và tạo thành phong trào, làm nền tảng xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp

2,Ý nghĩa Point và Gold trong Square

- Point thể hiện số lượng hoạt động, golds thể hiện chất lượng của các hoạt động. Số points sẽ được tích lũy nhanh chóng khi thành viên tích cực tạo câu hỏi, trả lời câu hỏi và nhận vote. Trong khi đó, số golds sẽ chỉ tăng lên khi thành viên có câu trả lời chất lượng được đồng ý hoặc khi các câu hỏi/ tri thức/ tài liệu có hơn 100 view (ngoại trừ lần đầu tiên có tác dụng thưởng gold để khuyến khích) 

- Points thể hiện sự làm việc chăm chỉ, thường xuyên còn Gold thể hiện hiệu suất làm việc. Trên bảng xếp hạng sẽ ưu tiên sắp xếp theo số point trước, nếu có các thành viên bằng point sẽ tiếp tục so sánh số gold. Như vậy, để khuyến kích các thành viên làm việc chăm chỉ thông qua học hỏi thu được kiến thức sẽ nhanh chóng có được những hoạt động hiệu suất cao. Đồng thời, những thành viên có hiệu suất, kiến thức cao nhưng lại ít tương tác cũng không được đánh giá xếp hạng cao, việc này thúc đẩy họ cần chia sẻ nhiều hơn.

3, Cách tính Point và Gold chi tiết

- Tạo câu hỏi lần đầu: +20 golds

- Trả lời câu hỏi lần đầu: +10 golds

- Câu hỏi được vote lần đầu tiên: +10 golds

- Câu trả lời được vote lần đầu tiên: +10 golds 

- Chấp thuận câu trả lời của người khác lần đầu tiên: +5 golds

- Câu trả lời được chấp thuận: +9 golds 

- Câu hỏi đạt đến 100 views: +10 golds

- Câu hỏi đạt đến 200 views: +10 golds

- Tri thức đạt 100 view: +10 golds

- Tri thức đạt 200 view: +10 golds

- Tài liệu đạt 100view: + 10 golds

- Tài liệu đạt 200 view: +10 golds

- Câu hỏi có thêm câu trả lời: +10 points

- Tạo câu hỏi mới được: +11 points

- Câu hỏi có thêm vote: +9 points 

- Câu hỏi có thêm star: +5 points 

- Câu trả lời có thêm vote: +6 points 

- Câu hỏi được app admin chọn sang Knowledge: +25 points

- Wiki có thêm vote: +9 points

- Section có thêm vote: + 6 points

- Tài liệu có thêm vote: + 9 points

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.