Base Square: Thêm chuyên mục trong chủ đề in

Sửa đổi trên: Thu, 2 Tháng 6, 2022 tại 3:21 CH


Chuyên mục trong từng chủ đề nhằm hỗ trợ phân cấp chi tiết hơn vấn đề, đồng thời hỗ trợ theo dõi dễ dàng hơn. Để thêm chuyên mục cho chủ đề bạn truy cập https://square.base.vn/ hoặc chọn Base Square từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Tùy chỉnh" => "Cài đặt chủ đề"=> chọn mũi tên tại "Sửa"= > "Thêm chuyên mục"

Bước 2: Thêm thông tin chuyên mục và "Tạo mới"

- Tên chuyên mục

- Các chuyên gia của chuyên mục: Tag những nhân sự nắm rõ và có thể trả lời các câu hỏi

- Chọn "Cho phép chuyên gia chấp nhận câu trả lời của câu hỏi trong chuyên mục" =>Chuyên gia có thể chọn câu trả lời trong các câu hỏi thành câu trả lời chính thức

- Yêu cầu SLA cho chuyên gia: Thêm thời gian để chuyên gia trả lời câu hỏi

Chọn "Tạo mới" để tạo chuyên mục mới

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.