Base Square: Hướng dẫn tải tài liệu lên thư viên in

Sửa đổi trên: Wed, 29 Tháng 6, 2022 tại 9:24 SA


Để up tài liệu lên thư viện bạn truy cập https://square.base.vn/ hoặc chọn Base Square từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Chọn "Thư viện" => "Tải lên tài liệu"

Bước 2: Chọn Chủ đề

Bước 3: Chon chuyên mục

Bước 4: Điền thông tin và "Lưu lại"

- Tên tài liệu

- Chọn tài liệu: Chọn file upload.
Lưu ý:

+ Các file cho phép: pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlxs

+ File không quá 25mb

- Ảnh bìa: Chọn ảnh bìa hiển thị của tài liệu

- Loại tài liệu: lựa chọn file phù hợp

- Mô tả: Mô tả thêm về tài liệu

- Thêm người theo dõi: Tag những nhân sự theo dõi

Chọn "Lưu lại" để upload file

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.