Base Square - Cách tạo câu hỏi in

Sửa đổi trên: Fri, 3 Tháng 6, 2022 tại 4:57 CH


Để thực hiện tạo câu hỏi bạn truy cập https://square.base.vn/ hoặc chọn Base Square từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Đặt câu hỏi"

Bước 2: Chọn chủ đề cho câu hỏi

Bước 3: Chọn Chuyên mục thuộc chủ đề => "Tiếp tục"

Bước 4: Thêm nội dung cho câu hỏi => "Gửi câu hỏi"

- Tiêu đề câu hỏi: tiêu để, ý chính của câu hỏi (có thể thêm nhãn nếu cần thiết)

- Nội dung câu hỏi: Chi tiết nội dung câu hỏi

- Một số tìm kiếm và nghiên cứu bạn đã có được về câu hỏi này: Thêm những tài liệu, thông tin bạn đã tìm hiểu về câu hỏi trước đó

- Tích chọn "Hỏi chuyên gia"

+ Người muốn hỏi: mặc định tag chuyển gia của chuyên đề, bạn có thể tag thêm những người có thông tin liên quan tới câu hỏi và có khả năng trả lời

+ Tích chọn "Tôi sẽ trả lời câu hỏi của mình": Bạn có thể tự thêm câu trả lời của mình

- Thêm phần thưởng: Thêm điểm thưởng dành cho người trả lời được chấp nhận
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.