Base Square: Tạo bài viết tri thức in

Sửa đổi trên: Wed, 28 Tháng 9, 2022 tại 5:21 CH


Các câu hỏi khi chọn Mark Wiki hoặc tạo bài viết tri thức sẽ được lưu tại mục Tri thức. Tri thức được hiểu như một kho lưu trữ các tài liệu, thông tin về các lĩnh vực của doanh nghiệp.Để tạo bài trithức mới bạn truy cập https://square.base.vn/ hoặc chọn Base Square từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Tri thức" => "Tạo bài viết"

Bước 2: Chọn chủ đề

Lưu ý: Phải tạo trước các chuyên mục trong chủ đề,  nếu không hệ thống sẽ không hiển thị ra chủ đề để lựa chọn

Bước 3: Chọn Chuyên mục

Bước 4: Điền thông tin => "Tạo mới"

- Tên bài viết: Tiêu đề của tri thức

- Nội dung bài viết: Thông tin chi tiết

- Thêm người theo dõi: tag những nhân sự liên quan để nhận thông báo

- Chọn tài liệu: tải file tài liệu liên quan (nếu có)

Lưu ý: Khi tạo tri thức, hệ thống sẽ không gửi thông báo đến bất kì tài khoản nào


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.