Base Case: Báo cáo 1 vi phạm in

Sửa đổi trên: Wed, 8 Tháng 6, 2022 tại 5:35 CH


Để thực hiện báo cáo vi phạm, bạn truy cập https://case.base.vn/ hoặc chọn Base Case từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Chọn "Trang chủ" => "Báo cáo vi phạm"

Bước 2: Chọn loại vi phạm

Bước 3: Điền thông tin vi phạm

- Tên vi phạm

- Miêu tả (bắt buộc): thông tin chi tiết về vi phạm

- Tài liệu: đính kèm các tài liệu liên quan

- Người vi phạm: tag cá nhân vi phạm

- Người theo dõi: những cá nhân liên quan cần theo dõi

- Quyền xem: Có thể chọn chỉ những thành viên vi phạm mới xem được


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.