Booking: Tạo Booking lặp lại in

Sửa đổi trên: Sat, 24 Tháng 2, 2024 tại 10:30 SA


Để đăng ký booking lặp lại, bạn chọn Base Booking trên thanh menu app hoặc truy cập link https://booking.base.vn/ và hiện theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Tại giao diện trang chủ Booking chọn Tùy chỉnh - Tất cả tài nguyên 

Bước 2: Chọn tài nguyên cần thiết lập => chọn chỉnh sửa tài nguyên.

Bước 3: Tại mục "Tùy chỉnh nâng cao" => Chọn "Cho phép đăng ký lặp lại theo tuần và theo tháng" - điền “Số chu kỳ chạy mỗi lần tạo đăng ký lặp lại" => Sau đó "Lưu lại"

Bước 4: Click vào tài nguyên vừa cài đặt cho phép tạo booking lặp lại trên thanh menu => Chọn "Đăng kí lặp lại" => "Tạo đăng kí lặp lại"

- Lưu ý: Những mục có dấu * là những mục bắt buộc điền.

- Cycle type: Chu kỳ lặp lại

  • Đầu tuần: Đăng kí mới sẽ được sinh ra vào mỗi thứ 2 đầu tuần.

  • Cuối chu kỳ lặp lại: Sau khi đăng kí cuối cùng của chu kỳ đã sinh ra, hệ thống sẽ sinh ra đăng kí mới của chu kỳ tiếp theo (20h)


*Cách hệ thống sinh ra Booking lặp lại

 TH1: Nếu bạn chọn Số chu kì chạy mỗi lần tạo đăng kí lặp lại là 1:


- Ngay khi bạn tạo xong đăng kí lặp lại đầu tiên hệ thống sẽ sinh đăng kí cho: Tuần 1.

- Nếu bạn để nguyên cho hệ thống chạy tự động, vào đầu hoặc cuối chu kỳ booking của tuần 1 (phụ thuộc vào cài đặt sinh booking của bạn), hệ thống sẽ sinh ra các booking lặp lại cho tuần thứ 2.

- Nếu ấn force run: Hệ thống sẽ sinh đăng kí cho tuần 2.

TH2: Nếu bạn chọn Số chu kì chạy mỗi lần tạo đăng kí lặp lại  lớn hơn 1 (VD: 3) - Ngay khi bạn tạo xong đăng kí lặp lại đầu tiên hệ thống sẽ sinh đăng kí cho: Tuần 1. Tuần 2, Tuần 3.

- Nếu bạn để nguyên cho hệ thống chạy tự động, vào đầu hoặc cuối chu kỳ booking của tuần 3 (phụ thuộc vào cài đặt sinh booking của bạn), hệ thống sẽ sinh ra các booking lặp lại cho tuần 4, tuần 5, tuần 6.

- Nếu ấn force run: Hệ thống sẽ sinh đăng kí cho tuần 4, tuần 5, tuần 6.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.