Base Case: Tạo mẫu kiểm tra in

Sửa đổi trên: Thu, 9 Tháng 6, 2022 tại 4:18 CH


Mẫu kiểm tra sẽ giúp bạn tạo các cuộc kiểm tra nhanh và chính xác hơn. Để tạo mẫu kiểm tra bạn truy cập https://case.base.vn/ hoặc chọn Base Case từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Kiểm tra nội bộ" => "Mẫu kiểm tra" => "Tạo mẫu kiểm tra mới"

Bước 2: Điền thông tin mẫu và chọn "Lưu lại"

- Tên: tên mẫu kiểm tra

- Các loại vi phạm: tích chọn các loại vi phạm muốn thêm vào mẫu

- Miêu tả: Thêm thông tin mô tả cho mẫu

Chọn "Lưu lại" để cập nhật mẫu.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.