Booking: Xuất dữ liệu đăng ký sử dụng tài nguyên in

Sửa đổi trên: Sat, 24 Tháng 2, 2024 tại 10:33 SA


Để xuất dữ liệu đăng ký sử dụng tài nguyên, bạn chọn app Base Booking trên thanh menu app hoặc truy cập link https://booking.base.vn/ và thực hiện theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Chọn mục "Xuất dữ liệu" tại Tùy chỉnh


Bước 2: Lọc thông tin đăng ký theo bộ lọc có sẵn: nhóm tài nguyên, tài nguyên, trạng thái, thời gian => Sau đó click vào "Tải về" để xuất danh sách


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.