Base HRM: Cài đặt và sử dụng lương thành phần in

Sửa đổi trên: Fri, 17 Tháng 6, 2022 tại 3:52 CH


Ngoài lương cứng và lương cơ bản, các doanh nghiệp có thể có thêm các loại lương khác dành cho nhân sự. Lương này cũng có thể thay đổi theo từng lần chỉnh sửa lương. Để thực hiện cài đặt bạn truy cập https://hrm.base.vn/ hoặc chọn Base HRM từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

1, Cài đặt lương thành phần

Bước 1: Chọn "Cài đặt" => "Thành phần lương" => "Quản lý trường dữ liệu"

Bước 2: Thêm trường mới và chọn định dạng cho trường

- Text: định dạng văn bản

- Number (integer): định dạng số nguyên

- Number, decimal-point: định dạng số thập phân

Bước 3: Điền thông tin và "Lưu lại"

- Tên trường: Tên lương thành phần

- Loại dữ liệu: có thể chọn lại định dạng

- Bắt buộc: Chọn có hoặc không bắt buộc điền 

- Miêu tả ngắn: Chi tiết thông tin về lương thành phần này

Chọn "Lưu lại" để hoàn thành tạo lương thành phần

2. Hiển thị với lương thành phần

- Hiển thị tại "Danh sách nhân sự":

- Khi cần sửa cho 1 nhân sự: Chọn nhân sự => "Thông tin công việc" => "Sửa thông tin lương" => "Lưu lại"

- Hiển thị khi tạo quyết định nhận tuyển cho nhân sự:

- Hiển thị khi có thay đổi trong "Phát triển sự nghiệp":


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.