Base Schedule: Cập nhật tính năng tháng 6/2022 in

Sửa đổi trên: Tue, 21 Tháng 6, 2022 tại 5:42 CH


1. Cho phép tính công hàng loạt:

- Khi tạo mới chu kì có thể Thêm tất cả lịch làm việc

- Màn hình chi tiết chu kỳ tính công sẽ hiển thị danh sách các nhân sự, cho phép các hoạt động hàng loạt như tính công, finalize , mở khóa. 

- Màn hình đang tính công hàng loạt 


- Màn hình đang chốt công hàng loạt


- Màn hình mở khóa công hàng loạt Lưu ý: chỉ có thể mở khóa bảng công sau khi đã finalize tất cả timesheet 


2. Tối ưu khi nhập phân ca từ excel:

- File excel mẫu phân ca có đủ thông tin thời gian, địa điểm, vai trò và giờ nghỉ giữa ca 

- Phần nhập từ excel thêm loại nhập excel theo từng ca:

+ Nhập từ excel (gọn nhẹ): loại cũ, theo lịch làm việc cả tháng

+ Nhập từ excel: loại mới, theo từng ca 


3. Bổ sung thanh tìm kiếm khi xóa ca

- Thêm bộ lọc cho Vai trò, Địa điểm, Vị trí

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.