Base Drive: Cách tạo 1 Drive mới in

Sửa đổi trên: Fri, 24 Tháng 6, 2022 tại 9:18 SA


Để tạo 1 kho lưu trữ (Drive) mới, bạn truy cập vào ứng dụng bằng cách vào link https://drive.base.vn/ hoăc click vào avatar để chọn ứng dụng DriveSau đó bạn làm theo các bước sau:

Bước 1:  Click vào dấu "+" cạnh tên nhóm Drives để thêm 1 Drive mớiBước 2: Điền thông tin cho Drive- Drive name: Tên kho lưu trữ

- Drive integration: Tích hợp kho lưu trữ với ứng dụng khác

  • Stored within Base: Lưu trữ trong hệ thống Base

  • Sync from Dropbox: Đẩy dữ liệu từ Dropbox

  • Sync from Google Drive: Đẩy dữ liệu từ Google Drive 

- Drive owners: Các thành viên quản lý có quyền chỉnh sửa kho lưu trữ này.

- Who can access? Tag nhóm thành viên có quyền truy cập Drive. 

- Everyone in teams can upload documents to this drive: Tích vào mục này nếu bạn muốn cho phép thành viên trong nhóm có thể tải tài liệu lên Drive vừa tạo

- Description: Mô tả cho Drive.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong > Chọn "Create drive" để tạo kho.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.