Base Checkin Mobile: Nhân sự ở nước ngoài checkin như thế nào? in

Sửa đổi trên: Tue, 29 Tháng 11, 2022 tại 11:10 SA


Nhiều trường hợp nhân sự ở nước ngoài có thay đổi lại timezone trên Base hoặc máy tính sử dụng nhưng sau đó không checkin được. 


Nguyên nhân của vấn đề này là do hiện tại Base chưa hỗ trợ checkin với timezone khác ngoài timezone Việt Nam (GMT+7) nên khi chuyển sang timezone khác không nhận dữ liệu.

Cách xử lý: Thực hiện đổi lại timezone trên Base và timezone của thiết bị về cùng múi giờ GMT+7 để checkin.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.