Base Timeoff: Lịch làm việc thứ 7 là nửa ngày công nhưng xin nghỉ phép trừ 1 ngày phép thì phải xử lý như thế nào? in

Sửa đổi trên: Wed, 29 Tháng 6, 2022 tại 9:44 SA


Trong thực tế, nhiều công ty thực hiện làm việc sáng và nghỉ chiều thứ 7. Tuy nhiên, trong tạo lịch làm việc dù chỉ có ca sáng thì khi làm đơn xin nghỉ vẫn sẽ trừ 1 ngày phép. Vì vậy cần xử lý  như sau:

- Tại lịch làm việc ở HRM, cài đặt ngày 2 ca và thứ 7 chỉ cài 1 ca làm việc

- Khi tạo timeoff chọn ca nghỉ vào ngày thứ 7 và được duyệt sẽ trừ 0.5 ngày phép

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.