Base Drive: Cách tạo 1 thư mục mới trong Drive in

Sửa đổi trên: Fri, 24 Tháng 6, 2022 tại 2:29 CH


Để tạo 1 thư mục (folder) mới, bạn truy cập vào ứng dụng bằng cách vào link https://drive.base.vn/ hoăc click vào avatar để chọn ứng dụng DriveSau đó bạn làm theo các bước sau:

Cách 1: Click vào Drive mà bạn muốn thêm thư mục > Chọn "New Folder"


Cách 2: Click vào Drive mà bạn muốn thêm thư mục > Di chuột vào "..." > Chọn "Create Folder"


Sau đó điền tên thư mục và bấm "Create Folder" để lưu thư mục.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.