Base Timeoff: Đã tạo nghỉ phép nhưng hệ thống vẫn không tính công in

Sửa đổi trên: Fri, 21 Tháng 10, 2022 tại 3:44 CH


Trường hợp nhân sự đã tạo đơn Base timeoff xin nghỉ phép, xin nghỉ có lương, xin đi muộn về sớm...

Nhưng Base Timesheet, Base Schedule, Base Hourly vẫn không ghi nhận đơn này, nên nhân viên bị mất công hoặc bị phạt tiền đi làm muộn,  có thể xảy ra do các nguyên nhân sau:

- Trường hợp 1: Nhân sự chọn sai ngày, ca nghỉ phép

Ví dụ: Lịch làm việc là 13h - 17h 

Nhưng nhân sự lại tạo đơn xin nghỉ ca từ 16-20h

Cách xử lý: Hủy đề xuất đã tạo và tạo đề xuất mới thay thế vào ngày đúng.

- Trường hợp 2: Nhân sự xin nghỉ và đã duyệt nhưng sau đó quản lý có thay đổi lại ca hoặc ngày làm việc của bạn đó

 Cách xử lý:

+ Cách 1: Tương tự trường hợp 1

+ Cách 2: Quản lý quay lại bước Phân ca, thực hiện xóa ca hiện tại và tạo lại ca như cũ cho nhân sự, sau đó chạy lại bảng công

- Trường hợp 3: Payroll không nhận đơn timeoff

Cách xử lý: Bạn kiểm tra lại trên các app tính công (Timesheet/Schedule/Hourly) , hệ thống đã ghi nhận đơn timeoff chưa nhé

Quay trở lại bước 3 check lại dữ liệu

- Nếu chưa có đơn timeoff: xem lại trường hợp 1 và 2

- Nếu đã có đơn time off, nhấn lưu lại để chuyển sang bước 4

Bước 4 nhấn Lưu lại để hệ thống chuyển dữ liệu sang Payroll

Sau đó vào Payroll để Cập nhật lại hệ thống


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.