Base Schedule: Cần một người có thể phân ca nhưng không được thực hiện tính toán công? in

Sửa đổi trên: Tue, 28 Tháng 6, 2022 tại 10:07 SA


Các doanh nghiệp dịch vụ hay sản xuất thường thiết lập nhiều lịch làm việc khác nhau để phù hợp với từng tổ chức, phòng ban, bộ phận. Với mỗi lịch sẽ dành có quản lý phân ca riêng nhưng không được tính toán công, cuối tháng bộ phận nhân sự mới thực hiện kiểm tra và tính toán bảng công. Vậy cần phân quyền như thế nào cho từng nhân sự quản lý?

=> Cách xử lý:

- Với người phân ca không tính toán bảng công: có thể phân quyền Quản lý lịch làm việc cho họ

- Với nhân sự cần thực hiện cả phân ca (nếu cần) và tính toán lương: Phân quyền app admin 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.