Base Schedule: Phân ca cho nhân sự nhưng báo xung đột? in

Sửa đổi trên: Tue, 28 Tháng 6, 2022 tại 11:17 SA


1, Trường hợp 1: Nhân sự chuyển lịch làm việc

- Cụ thể: Nhân sự được mới được chuyển lịch làm việc, ở lịch cũ nhân sự đã có phân ca trước đó

- Xử lý:

+ Thực hiện chuyển nhân sự về lịch cũ sau đó xóa các lịch không còn đúng sau đó mới chuyển lịch làm việc lại cho nhân sự và phân ca ở lịch mới

+ Nếu nhân sự vẫn làm cả các lịch đã phân trước đó thì chỉ phân ca với những thời gian trống

2. Trường hợp 2: Nhân sự được phân ca qua đêm

- Cụ thể: Quản lý phân nhầm ca qua đêm ngày trước đó cho nhân sự nên khi tạo ca mới trong ngày có trùng giờ bị báo xung đột

- Cách xử lý: Chuyển view sang dạng gantt để kiểm tra nguyên nhân và sửa lại ca cũ. Sau đó, tạo phân ca mới


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.