Base Schedule: Vì sao ngày làm việc nhân sự có chấm công đủ nhưng không được ghi nhận công? in

Sửa đổi trên: Wed, 29 Tháng 6, 2022 tại 3:04 CH


Trong 1 số trường hợp khi tính toán bảng công, quản lý nhân sự check thực tế nhân sự đã có checkin checkout đủ theo ca nhưng ngày đó vẫn không được ghi nhận công. Khi đó, bạn có thể kiểm tra các trường hợp sau:

1. Trường hợp 1: Cả bảng công của nhân sự không ghi nhận công bất cứ ngày nào

- Nguyên nhân 1: Nếu tại bước 3 không lên công, do công thức cài chưa đúng

=> Cách xử lý: Kiểm tra lại công thức đã cài đặt và so sánh với thời gian checkin, checkout đã ghi nhận

- Nguyên nhân 2: Nếu tại bước 3 đã lên công nhưng sang bước 4 không lên, do tại bước 3 khách hàng chưa "Tính toán" đã chuyển sang bước 4

=> Cách xử lý: Quay lại bước 3 và "Tính toán" để dữ liệu được lưu và chuyển tự động sang bước 4

2. Trường hợp 2: Một ngày không lên công

- Nguyên nhân: Do ngày bắt đầu của nhân sự cài đặt tại HRM. Ngày bắt đầu từ hôm nào thì mới được tính công từ hôm đó.

=> Cách xử lý: Vào Base HRM check lại ngày bắt đầu làm việc của nhân sự


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.