Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 7/2022 in

Sửa đổi trên: Thu, 14 Tháng 7, 2022 tại 3:18 CH


1. App Base HRM: Hỗ trợ phân ca cho Base Schedule , Base Hourly trên bản app mobile

- Từ màn hình chính của Base HRM >> chọn Schedule

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.