Base E-hiring: Cập nhật tính năng tháng 6/2022 in

Sửa đổi trên: Fri, 15 Tháng 7, 2022 tại 3:07 CH


1. Cho phép nộp nhiều CV với cùng 1 địa chỉ email

Cài đăt số CV có thể ứng tuyển cùng email trong 1 tin tuyển dụng tại Các tùy chọn khác


2. Thêm loại phỏng vấn Online

Với hình thức này bạn sẽ chủ động gửi link Zoom, Google meet... trong nội dung email cho ứng viên


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.