Base Checkin: Cập nhật tính năng tháng 7/2022 in

Sửa đổi trên: Fri, 15 Tháng 7, 2022 tại 3:15 CH


1. Bộ lọc: thêm nút Clear all để bỏ tick toàn bộ văn phòng

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.