Base Timesheet: Cập nhật tính năng tháng 6,7/2022 in

Sửa đổi trên: Fri, 15 Tháng 7, 2022 tại 4:31 CH


1. Thêm cài đặt owner cho từng Timesheet (HDSD)

- Cài đặt áp dụng với lịch làm việc dạng Fixed được cài đặt ở HRM

- Owner Timesheet có thể tính toán bảng công cho nhân sự trong lịch làm việc đó


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.