Base Schedule/ Hourly: Cập nhật tính năng tháng 6,7/2022 in

Sửa đổi trên: Fri, 15 Tháng 7, 2022 tại 4:46 CH


1. Cho phép xuất dữ liệu theo bộ lọc đề xuất trả ca/ đổi ca/ chuyển ca


2. Hiển thị timeoff đã duyệt trên ca làm việc


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.