Base Wework: Nhân bản công việc trong dự án/phòng ban in

Sửa đổi trên: Tue, 18 Tháng 10, 2022 tại 11:28 SA


Tính năng nhân bản công việc trong dự án/phòng ban hỗ trợ những trường hợp cần tạo nhanh công việc vẫn giữ được các thông tin của công việc cũ. 

Khi nhân bản công việc, các thông sau được giữ lại:

- Người thực hiện task ( tuỳ chọn)

- Nhóm công việc ( tuỳ chọn)

- Công việc con ( tối đa 3 cấp ko tính task cha)

- Checklist & todo

- Người nhận công việc con ( tuỳ chọn)

- Người nhận todo ( tuỳ chọn)

- Đánh dấu khẩn cấp ( tuỳ chọn)

- Đánh dấu quan trọng ( tuỳ chọn)

- Danh sách nhãn ( tuỳ chọn)

- Thời hạn (tuỳ chọn)

- Thành viên theo dõi ( có thể giữ nguyên hoặc chỉnh sửa)

- Miêu tả công việc ( có thể giữ nguyên hoặc chỉnh sửa) 

- Ngày bắt đầu  ( có thể giữ nguyên hoặc chỉnh sửa) 

- Trường tuỳ chỉnh ( có thể giữ nguyên hoặc chỉnh sửa) 

Các thông tin không giữ được khi nhân bản bao gồm : Người tạo việc, File đính kèm, trường tuỳ chỉnh dạng file, bình luận, kết quả công việc, deadline của công việc con

Để thực hiện nhân bản công việc, bạn truy cập https://wework.base.vn/ hoặc chọn Base Wework từ menu app và làm theo hướng dẫn sau: 

Bước 1: Chọn công việc cần nhân bản => Chọn biểu tượng "..." góc trên bên phải công việc => chọn "Nhân bản công việc"

Bước 2Điền thông tin nhân bản và chọn "Nhân bản công việc"

- Tên công việc: có thể chỉnh sửa lại tên công việc mới
- Người thực hiện: tag người thực hiện công việc mới

- Nhóm công việc: Giữ nguyên hoặc đổi nhóm

- Công việc con: tối đa 3 cấp ( ko tính task cha)

- Chọn để giữ lại các thông tin tuỳ chọn

- Thời hạn công việc:
+ Không đặt thời hạn
+ Đặt thời hạn cho công việc: kèm theo điền thời hạn mới ( chỉ hỗ trợ thời hạn cho task cha)

- Tùy chỉnh nâng cao:

+ Thành viên theo dõi: tag những nhân sự theo dõi (mặc định giữ nguyên thành viên theo dõi công việc cũ)
+ Mô tả công việc: có thể bổ sung thêm mô tả

+ Ngày bắt đầu công việc

+ Các trường tuỳ chỉnh: có thể giữ nguyên hoặc thay đổi. Riêng trường tuỳ chỉnh dạng file không nhân bản được

Sau khi nhập xong các dữ liệu kèm theo nhân bản, chọn "Nhân bản công việc" để hoàn thành nhân bản.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.