Base Wework: Nhân bản công việc sang dự án/phòng ban khác in

Sửa đổi trên: Fri, 15 Tháng 7, 2022 tại 5:49 CH


Trong nhiều trường hợp, những công việc được giao sai phòng ban/dự án hoặc được giao cho cấp trên ở một dự án, quản lý cần chuyển về phòng ban mình quản lý để thực hiện thì bạn có thể sử dụng tính năng nhân bản công việc sang dự án/phòng ban khác. Để thực hiện tính năng này, bạn truy cập https://wework.base.vn/ hoặc chọn Base Wework từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn công việc cần nhân bản => Chọn biểu tượng "..." góc trên bên phải công việc => Chọn "Nhân bản công việc vào dự án khác"

Bước 2: Điền thông tin nhân bản => "Nhân bản công việc"

- Chọn phòng ban hoặc dự án: Chọn dự án/phòng ban mới cho công việc được nhân bản

- Nhóm công việc: chọn nhóm công việc cho công việc mới

- Thời hạn của công việc

- Giữ lại công việc con: Có/Không

- Giữ lại checklist của công việc con: Có/Không

- Giữ lại thông tin hạn hoàn thành của công việc con: Có/Không

Sau khi lựa chọn các thông tin nhân bản, chọn "Nhân bản công việc" để hoàn thành nhân bản.

 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.