Base Tracker: Cập nhật tính năng tháng 6,7/2022 in

Sửa đổi trên: Mon, 18 Tháng 7, 2022 tại 9:41 SA


1. Thêm tính năng nhập Loại sản phẩm từ excel

2. Hỗ trợ mã sản phẩm chỉ có ký tự số

3. Thêm tính năng nhập Công thức của sản phẩm từ file excel

Với doanh nghiệp sản xuất có số lượng mã hàng nhiều, mỗi 1 mã hàng tùy vào điều kiện sẽ có đơn giá khác nhau, bạn có thể nhập công thức tính giá sản phẩm bằng excel. 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.