Base Overtime: Cập nhật tính năng tháng 6,7/ 2022 in

Sửa đổi trên: Mon, 18 Tháng 7, 2022 tại 10:07 SA


1. Cho phép sắp xếp thứ tự hiển thị các Nhóm chính sách trong Cài đặt bằng cách kéo thả lên xuống

2. Tăng giới hạn số lượng đề xuất quản lý có thể tạo cho nhân viên lên 30 người


3. Xuất dữ liệu đề xuất tăng ca: tách cột Số giờ tăng ca thành 2 cột: Số giờ tăng ca trong ngày và Số giờ tăng ca qua đêm


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.