Base Inside: Set the right to post content in each channel in

Sửa đổi trên: Mon, 25 Tháng 7, 2022 tại 4:07 CH


To set the right to post content in each channel, please follow the steps bellow:


 

  •  Step 2: In the left menu bar, you choose a channel>> Settings


  • Step 3: You set the right according to each content >> Save to complete the operation
     


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.