Base Process: Yêu cầu tag quản lý trực tiếp in

Sửa đổi trên: Wed, 27 Tháng 7, 2022 tại 9:13 SA


Bạn thiết lập Process từ Workflow sang Request

Tuy nhiên nhiệm vụ lại không thể chuyển sang được. Khi nhấn vào lịch sử Webhook của nhiệm vụ thì hệ thống báo lỗi như sau:


Nguyên nhân: Vì bên Request đang yêu cầu phải có quản lý trực tiếp, vì vậy cần phải có thông tin của người quản lý trực tiếp từ Nhiệm vụ đẩy sang. Bạn thao tác như sau:

Bước 1: Tạo trường tuỳ chỉnh trên Workflow

VD: Inputkey của trường này là quan_ly_truc_tiep

Bước 2: Thiết lập transfomer trên Process

Bước 3: Điền thông tin transfomer như sau:

- Final Key: Direct_managers

- Original Key {custom_inputkey} Trong đó inputkey là mã bạn tạo ở bước 2

Bước 4: Khi tạo nhiệm vụ, bạn sẽ @tag tên của quản lý trực tiếp như sau

Bạn có thể thay Final Key người duyệt trực tiếp bằng các khối người duyệt khác tuỳ vào nhu cầu ( người duyệt linh động, người duyệt cố định, người duyệt có điều kiện....)

- Final Key sử dụng biến sau:

approver_abc: mảng dữ liệu block người duyệt có key là abc 

Trong đó key của người duyệt được hiển thị ở mỗi block người duyệt


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.