Base Timeoff: Cách Xóa/hủy đơn Timeoff in

Sửa đổi trên: Tue, 23 Tháng 4, 2024 tại 10:20 SA


Sau khi bạn tạo đơn xin nghỉ phép và quản lý đã duyệt thì phát hiện ra sai sót về thông tin thời gian xin nghỉ hoặc có thay đổi kế hoạch và không nghỉ những ngày này nữa.

Bạn không tìm thấy nút để Xóa hoặc Hủy Timeoff ở mục nào cả.

Cùng xem bài hướng dẫn Cách Xóa/Hủy đơn Timeoff để tìm hiểu thao tác cũng như tài khoản nào có quyền Xóa/hủy đơn timeoff nhé.


1. Xóa đơn Timeoff

Điều kiện Xóa đơn Timeoff: Đơn chưa ai duyệt - và chỉ Người tạo có quyền xóa


2. Hủy đơn Timeoff

+ Đơn Timeoff chưa Duyệt: Không hủy được, chỉ người tạo đơn có quyền xóa

+ Đơn Timeoff đã duyệt toàn bộ: Chỉ owner và app admin Timeoff có quyền Hủy ( Không xóa được)

+ Đơn Timeoff mới chỉ duyệt 1 phần, cần báo người duyệt vào đơn để thực hiện duyệt hoàn toàn. Sau đó Owner/App admin sẽ hủy được

+ Đơn Timeoff bị từ chối: Không Hủy/Xóa được 


3. Hủy đơn Timeoff theo giờ

Đối với đơn xin nghỉ theo giờ. Ngoài owner và app admin được quyền hủy. Thì Người xác nhận sẽ có thêm quyền hủy đơn sau khi đã được duyệt hoàn toàn

Thao tác và trạng thái tương tự như ở mục 2.


Lưu ý: Với đơn Timeoff có trừ phép, sau khi hủy đơn số phép đã trừ sẽ được trả về đúng quỹ phép ban đầu.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.