Base Booking: Cập nhật tính năng tháng 8/2022 in

Sửa đổi trên: Thu, 18 Tháng 8, 2022 tại 4:45 CH


1. Tại cuộc họp đã tạo trên Meeting, khi click Đặt phòng với Base Booking, tự động điền lại các thông tin đã có trên Meeting vào form tạo Booking (tiêu đề, thời gian, người theo dõi)2. Xuất dữ liệu ra excel trên Booking: thêm cột ID của từng booking


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.