Base Office: Cập nhật tính năng tháng 8/2022 in

Sửa đổi trên: Thu, 18 Tháng 8, 2022 tại 5:02 CH


1.Luồng phê duyệt: thêm loại Chỉ cần 1 người duyệt

- Thiết lập riêng cho từng loại văn bản, khi chọn "Chỉ cần một người duyệt" thì văn bản chỉ cần 1 người duyệt là được thông qua và ban hành.


2.Cập nhật, tối ưu giao diện form sửa người duyệt và Duyệt cấp số văn bản

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.