Base Test: Cập nhật tính năng tháng 8/2022 in

Sửa đổi trên: Thu, 18 Tháng 8, 2022 tại 5:40 CH


1. Hiển thị danh sách bài test đã gửi cho thí sinh 

- Hỗ trợ hiển thị tất cả các bài test đã gửi cho thí sinh, bao gồm cả những bài test thí sinh chưa làm.

- Sử dụng bộ lọc Trạng thái - Chưa bắt đầu để xem những bài test đã gửi nhưng thí sinh chưa làm bài


2. Xuất các “Câu trả lời bài trắc nghiệm” của thí sinh

+ Câu hỏi trắc nghiệm sẽ thể hiện rõ số điểm 0: là trả lời sai, 1 là trả lời đúng và đáp án thí sinh đã chọn

+ Câu hỏi tự luận sẽ hiển thị câu trả lời của thí sinh


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.