Base Timesheet: Cập nhật tính năng tháng 8/2022 in

Sửa đổi trên: Fri, 19 Tháng 8, 2022 tại 2:20 CH


1. Hiển thị số công theo 2 số thập phân sau dấu phẩy

Hiển thị 2 số sau dấu phẩy cho Point, Standard point và Deduction


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.