Base HRM: Cập nhật tính năng tháng 8/2022 in

Sửa đổi trên: Fri, 19 Tháng 8, 2022 tại 2:38 CH


1. Với dữ liệu ngày phép: cho phép nhập nhiều số hơn 2 số thập phân sau dấu phẩy 

Cho phép nhập hơn 2 số thập phân (9 số) khi gán chính sách nghỉ phép, hiển thị ở trang danh sách nhân sự, trang chi tiết của tab nghỉ phép, trang chi tiết nhân sự, trang thông tin nhân sự - app Me 


2. Cho phép nhập các quyết định gần nhất trong phát triển sự nghiệp

Khi nhiều nhân sự thay đổi mức lương, thay vì tạo phát triển sự nghiệp cho từng người có thể nhập dữ liệu từ file excel, quyết định nhập lên ở trạng thái Final 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.