Base Onboard: Cập nhật tính năng tháng 8/2022 in

Sửa đổi trên: Fri, 19 Tháng 8, 2022 tại 3:06 CH


1. Cho phép xóa file đã tải lên trong quy trình onboard

Cập nhật form Edit step: Company policies & handbook, thêm phần hiển thị các file đính kèm hiện tại như hình:

+ Xóa: xóa file

+ Giữ lại: hoàn tác lại hành động xóa trên form


2. Cho phép ghi nhận thông tin năm sinh của nhân sự trong khoảng 1950 - 2020 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.