Base Reward: Cài đặt Nhà cung cấp in

Sửa đổi trên: Fri, 26 Tháng 8, 2022 tại 11:54 SA


Việc cài đặt nhà cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn các phần quà từ các nhà cung cấp tương ứng khi tặng quà cho nhân sự. Hiện tại Reward hỗ trợ với Nhà cung cấp nội bộ và Urbox, để thiết lập bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Tại thanh menu chính, bạn chọn Nhà cung cấp


  • Bước 2: Tại phần Khả dụng, click xanh để lựa chọn nhà cung cấp được sử dụng

+ Nhà cung cấp nội bộ: Công ty tự quản lý và phân phối quà

+ Nhà cung cấp Urbox: Đối tác Urbox quản lý và phân phối quà


Trường hợp có sử dụng nhà cung cấp Urbox, bạn tham khảo hướng dẫn chi tiết cách tích hợp tại đây


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.