Base Reward

Base Reward: Hướng dẫn cài đặt hệ thống Base Reward
1. Thiết lập Quỹ thưởng (Budget) Tại thanh menu chính, phần Quản lý >> chọn Quỹ thưởng >> Tạo quỹ thưởng để tạo mới thông tin các quỹ thưở...
Fri, 12 Tháng 4, 2024 tại 10:14 SA
Base Reward: Cài đặt Mục đích khen thưởng
Mục đích Khen thưởng (Purpose) dùng để định danh các giá trị cốt lõi, văn hóa doanh nghiệp xứng đáng được vinh danh. Từ vị trí của nhà quản lý, khái niệm Mụ...
Tue, 30 Tháng 8, 2022 tại 1:41 CH
Base Reward: Cách chỉnh sửa hoặc xóa Mục đích khen thưởng
Để chỉnh sửa hoặc xóa mục đích khen thưởng, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào https://reward.base.vn/ hoặc chọn Base Reward trên thanh ...
Wed, 7 Tháng 9, 2022 tại 5:46 CH
Base Reward: Cài đặt Quỹ thưởng
Quỹ thưởng (Budget) là dùng để thiết lập và quản lý ngân sách dùng cho việc khen thưởng. Quỹ thưởng có thể tùy chỉnh theo các chính sách khen thưởng, văn ph...
Wed, 7 Tháng 9, 2022 tại 4:44 CH
Base Reward: Chỉnh sửa và xóa quỹ thưởng
Để chỉnh sửa và xóa quỹ thưởng, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Bạn truy cập vào https://reward.base.vn/ hoặc chọn Base Reward trên thanh app Bư...
Wed, 7 Tháng 9, 2022 tại 5:00 CH
Base Reward: Cài đặt Nhà cung cấp
Việc cài đặt nhà cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn các phần quà từ các nhà cung cấp tương ứng khi tặng quà cho nhân sự. Hiện tại Reward hỗ trợ với Nhà cung cấp ...
Fri, 26 Tháng 8, 2022 tại 11:54 SA
Base Reward: Cách liên kết với nhà cung cấp Urbox
Việc liên kết với nhà cung cấp Urbox sẽ giúp bạn có thêm đa dạng các món quà hơn. Để liên kết Urbox, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Bạn liên hệ ...
Wed, 7 Tháng 9, 2022 tại 4:56 CH
Base Reward: Cài đặt danh sách Quà nội bộ
Quà nội bộ (Local gifts) được cung cấp và quản lý bởi chính doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần khai báo thông tin quà nội bộ lên hệ thống, sau đó có thể sử dụng...
Mon, 29 Tháng 8, 2022 tại 4:21 CH
Base Reward: Cách ghi nhận/ khen thưởng 1 thành viên
Việc ghi nhận kịp thời giúp tạo thêm động lực cho nhân sự, lan tỏa văn hóa tuyên dương trong doanh nghiệp. Để tạo ghi nhận và tặng quà, khen thưởng cho ...
Thu, 8 Tháng 9, 2022 tại 2:45 CH
Base Reward: Hướng dẫn cách đổi quà
Khi trong ví của bạn có điểm, bạn có thể sử dụng những điểm đó để đổi các món quà yêu thích. Để đổi quả, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Bạn truy...
Thu, 8 Tháng 9, 2022 tại 4:56 CH