Base Reward: Cách ghi nhận/ khen thưởng 1 thành viên in

Sửa đổi trên: Thu, 8 Tháng 9, 2022 tại 2:45 CH


Việc ghi nhận kịp thời giúp tạo thêm động lực cho nhân sự, lan tỏa văn hóa tuyên dương trong doanh nghiệp.


Để tạo ghi nhận và tặng quà, khen thưởng cho nhân sự, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào https://reward.base.vn/ hoặc chọn Base Reward trên thanh app
  • Bước 2: Tại màn hình trang chủ, click Ghi nhận


  • Bước 3: Nhập thông tin ghi nhận

+ Chọn người nhận: @tag username được ghi nhận/ khen thưởng/ tặng quà

+ Mục đích: Chọn mục đích khen thưởng tương ứng

+ Thông điệp: điền nội dung thông điệp muốn nhắn gửi

Sau đó click Tiếp.


  • Bước 4: Chọn phần thưởng. Ở đây bạn có thể chọn phần thưởng là Điểm hoặc Quà.

+ Nếu chọn điểm: điền số điểm tặng vào Số lượng và chọn Tiếp.


+ Nếu chọn quà: chọn click Chọn quà để bắt đầu chọn món quà mong muốn

 Chọn nhà cung cấp quà >> chọn món quà mong muốn rồi click Chọn

Kiểm tra lại món quà và click Tiếp tục


  • Bước 5: Click Tiếp để chuyển sang thao tác tiếp theo


  • Bước 6: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin và click Hoàn thành để hoàn tất thao tác ghi nhận.


Khi 1 ghi nhận được tạo thành công, trang chủ sẽ hiển thị như sau:
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.