Base Reward: Cài đặt Quỹ thưởng in

Sửa đổi trên: Wed, 7 Tháng 9, 2022 tại 4:44 CH


Quỹ thưởng (Budget) là dùng để thiết lập và quản lý ngân sách dùng cho việc khen thưởng. Quỹ thưởng có thể tùy chỉnh theo các chính sách khen thưởng, văn phòng, phòng ban, người quản lý, hay mục đích sử dụng khác nhau. 


Để tạo Quỹ thưởng, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào https://reward.base.vn/ hoặc chọn Base Reward trên thanh app
  • Bước 2: Tại thanh menu, phần Quản lý >> chọn Quỹ thưởng >> Tạo quỹ thưởng


  • Bước 3: Điền thông tin Quỹ thưởng và chọn Lưu để hoàn tất.

+ Tên: điền tên quỹ thưởng

+ Điểm: điền tổng số điểm trong 1 quỹ thưởng, đây là đơn vị dùng để giao dịch/ đổi/ tặng quà

+ Chu kỳ làm mới: Có 4 chu kì (tuần, tháng, quý, năm), đầu chu kì hệ thống tự động làm mới số điểm trong quỹ thưởng về như cài đặt ban đầu. (VD: số điểm là 5000, chu kỳ làm mới hàng tháng thì ngày 1 hàng tháng số điểm trong quỹ này tự động làm mới thành 5000)

+ Người quản lý: @tag người quản lý của từng quỹ, người quản lý của quỹ thưởng nào chỉ được dùng quỹ đó để tặng quà

+ Miêu tả: điền nội dung miêu tả của quỹ thưởng


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.