Base Reward: Hướng dẫn cài đặt hệ thống Base Reward in

Sửa đổi trên: Tue, 30 Tháng 8, 2022 tại 4:42 CH


Do có sự khác nhau nhất định về cấu trúc dữ liệu và cấu trúc thiết kế, bạn vui lòng thao tác cài đặt bổ sung trên phiên bản mới để đảm bảo dữ liệu được chuyển đổi thành công.


1. Thiết lập Quỹ thưởng (Budget)

Tại thanh menu chính, phần Quản lý >> chọn Quỹ thưởng >> Tạo quỹ thưởng để tạo mới thông tin các quỹ thưởng. Quỹ thưởng có thể được được thiết kế linh hoạt dựa theo chính sách khen thưởng của công ty, theo từng phòng ban, sự kiện, hoặc theo người quản lý quỹ. Mỗi quỹ có thể cài đặt lượng điểm và người quản lý khác nhau, các quản lý cùng một quỹ thưởng sẽ có quyền sử dụng chung số xu trong quỹ tương ứng.

HDSD chi tiết tại đây2. Thiết lập Mục đích khen thưởng (Purposes)

Tại thanh menu chính, phần Quản lý >> chọn Mục đích >> Tạo mục đích để điền thông tin mục đích khen thưởng. Tính năng cài đặt mục đích khen thưởng cho phép người dùng tạo mới và chuẩn hóa mục đích khen thưởng, tạo lời nhắn mẫu, sử dụng thư viện icon để lựa chọn ảnh minh họa.

HDSD chi tiết tại đây


3. Các thay đổi khác

a. Khen thưởng

Mỗi lần khen thưởng sẽ bắt buộc gắn với một mục đích nhất định. Vì thế, các bài đăng khen thưởng cũ khi chuyển sang sẽ tự động gắn với mục đích “Congratulation”  có sẵn trên hệ thống. Ngoài ra, để mở rộng và tùy chỉnh với các mục đích khen thưởng khác, System Owner/ App Admin có thể thiết lập thêm ở trang quản lý Mục đích.

b. Quà tặng

Thông tin quà từ Urbox và quà nội bộ sẽ được tự động chuyển sang phiên bản mới. 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.